ธนาคารปู : ฝากปูกู้ทะเล

by Little Bear @25 พ.ค. 57 20:52 ( IP : 49...139 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x576 pixel , 110,437 bytes.
 • photo , 576x960 pixel , 110,549 bytes.
 • photo , 960x576 pixel , 120,950 bytes.
 • photo , 960x576 pixel , 75,530 bytes.
 • photo , 960x576 pixel , 102,801 bytes.
 • photo , 960x576 pixel , 74,971 bytes.
 • photo , 960x576 pixel , 91,424 bytes.
 • photo , 576x960 pixel , 87,511 bytes.

มีอีกหลายความฝันที่เราตกลงร่วมกันว่า

"ถ้าไม่ตายเสียก่อน เราจะทำให้หมดทุกอย่างที่เราฝันไว้"

มีเรื่องราวอีกมากมาย...ที่รอเราอยู่...

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 57 นี้ เชิญชวนผองเพื่อนทั้งหลาย ร่วมงานอนุรักษ์ เปิดธนาคารปู : เพื่อขยายพันธุ์ปู ให้อยู่กับลูกกับหลานของเราไปนาน ๆ ที่บ้านบ่อโชน ม.7 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา (ทั้งหมดมี 3 จุด รวมบ้านปากบางและบ้านบ่อโชน แต่นัดมาจัดงานที่จุดเดียวกัน)

ร่วมรับประทานอาหาร 12:00 น.

เปิดงาน 13:30 น.โดยนายก อบต.สะกอม และตัวแทนมหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ ...

...

ขอบคุณ พี่น้องสระบัว ท่าศาลา นครศรีฯ ครูผู้ถ่ายทอดความรู้ธนาคารปูให้เรา

ที่มา เกลียวคลื่น ที่ลานหอยเสียบ