มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ

photo  , 400x176 pixel , 25,351 bytes.

ระยะเวลาช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของ "ลานหอยเสียบ" เภอจะนะ  จังหวัดสงขลา เพราะลานหอยเสียบคือที่ตั้งของศูนย์คัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและดรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย  ที่ทางกลุ่มคัดค้านปักหลักในการต่อสู้ และบริเวณดังกล่าวเดิมถูกกำหนดให้เป็นจุดขึ้นของแนวท่อส่งก๊าซจากทะเลอ่าวไทยขึ้นบนบก เมื่อทางกลุ่มได้ปักหลักต่อสุ้และตั้งเป็นศูนย์คัดค้านดังกล่าว ทางรัฐบาลสมัยพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรจึงได้ประกาศเลื่อนจุดขึ้นของแนวท่อออกไป

"ลานหอยเสียบ" ตั้งอยู่ริมชายทะเลในพื้นที่ตำบลสะกอม  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ระยะทางห่างจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ราว 40 กิโลเมตร  เหตุที่เรียกว่า "ลานหอยเสียบ"เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหอยเสียบเป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูหาหอยเสียบบริเวณริมหาดดังกล่าวจะคึกคัดเเพราะชาวบ้านในชุมชนมาหาหอยเสียบจำนวนมาก  ชาวบ้านจึงเรียกติดปากกันมาว่าลานหอยเสียบ  ต่อมาได้พัฒนาเป็น "มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ" เป็นสถานที่สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิชุมชน  กฎหมาย  และอบรมรูปแบบการพึ่งตนเองในรูปแบบต่างๆ