เกลียวคลื่น ลม ฝน ที่ต้องฝ่าไป ในวิถีประมงพื้นบ้าน

by gazza @22 ธ.ค. 59 22:44 ( IP : 171...46 ) | Tags : วิดีโอ , วิถีประมงพื้นบ้าน

ฟังเสียงชาวประมงพื้นบ้าน

เกลียวคลื่น ลม ฝน ที่ต้องฝ่าไป

Youtube