เต๋าเต้ย : ความอุดมสมบูรณ์ของทะเล จะนะ-เทพา จังหวัดสงขลา

photo , 959x719 pixel , 244,603 bytes.

ทะเลบริเวณสะกอม ซึ่งเป็นรอบต่อของ อำเภอจะนะ และ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิด โดยเฉพาะปลาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อย่างจะละเม็ด โดยเฉพาะปลาเต๋าเต้ย หรือจะละเม็ดเทา

มักจะเกิดคำถามให้กลุ่มคนกินปลาว่าจะแยกแยะดูความแตกต่าง ของจะละเม็ดทั้ง 3 ชนิด ได้อย่างไร ลองดูนะคะ

เต๋าเต้ย (จะละเม็ดเทา) จะละเม็ดขาว และจะละเม็ดดำ อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างของปลา 3 ชนิด
จากประสบการณ์นะค่ะ

1. เต๋าเต้ย หรือจะละเม็ดเทา

 คำอธิบายภาพ : 1.600523GazZa14

 1. ผิวสีเทา
 2. ที่คอดหางไม่มีสันเป็นเส้นแข็ง
 3. มีเกล็ดบาง หลุดง่าย แต่ไม่วิบวับเท่าจะละเม็ดขาว
 4. หน้าทู่ 555
 5. ลำตัวอวบกว่าจะละเม็ดขาวแต่แบนกว่าจะละเม็ดดำ
 6. ครีบข้างทู่ คล้ายสามเหลี่ยมไม่เว้า
 7. หางไม่ค่อยเว้า (แต่นางแบบนี้หางไม่ค่อยเหมือนเพื่อน)
 8. เนื้อนุ่มกว่าเพื่อนใน 3 ชนิด
 9. เต๋าเต้ยเนื้อคล้ายกันกับคล้ายจะละเม็ดขาว แต่จะละเม็ดขาวเนื้อน้อย เต๋าเต้ยเนื้อมากคล้ายจะละเม็ดดำ แต่จะละเม็ดดำเนื้อมากกว่าและไม่เนียนเท่าเต๋าเต้ย

...

2. จะละเม็ดขาว

 คำอธิบายภาพ : 1.600517

 1. ผิวสีขาว-เงิน
 2. ที่คอดหางไม่มีสันเป็นเส้นแข็ง
 3. มีเกล็ดบาง วิบวับระยิบระยับสุดและหลุดง่ายที่สุด
 4. หน้าป้อมสั้น แต่ไม่ทู่เท่าเต๋าเต้ย
 5. ลำตัวแบนที่สุด เทียบกับจะละเม็ดดำและเต๋าเต้ย
 6. ครีบข้างเป็นเสี้ยวพระจันทร์ชัดเจนและยาว จะละเม็ดขาวบางตัวมีเส้นที่ครีบยาวเฟื้อยเลย พี่น้องชาวประมงที่จะนะเรียกว่ามีสร้อยค่ะ
 7. หางเว้ากว่าเพื่อน
 8. เนื้อนุ่มแต่เนื้อบาง เนื้อน้อย

...

3. จะละเม็ดดำ

 1. ผิวสีดำ
 2. ที่คอดหางมีสันเป็นเส้นแข็ง
 3. เกล็ดติดแน่น ใหญ่ และหยาบกว่าเต๋าเต้ย และจะละเม็ดขาว
 4. หน้ายาวกว่าเต๋าเต้ยและจะละเม็ดขาว
 5. ลำตัวอวบกว่า เต๋าเต้ย และจะละเม็ดขาว
 6. ครีบข้างเรียว
 7. หางใหญ่และเว้าเล็กน้อย เว้ามากกว่าเต๋าเต้ย แต่เว้าน้อยกว่าจะละเม็ดขาว
 8. เนื้อมากกว่า เต๋าเต้ยและจะละเม็ดขาว แต่ไม่เนียนเท่า

...

สังเกตความสดของจะละเม็ดขาว
ได้จากเกล็ดนะคะ เพราะเกล็ดหลุดง่าย
กว่าจะถึงมือผู้บริโภคเกล็ดที่ระยิบระยับ
วิบวับของจะละเม็ดขาวอาจหลุดไปหมดแล้ว หากยังเห็นเกล็ดชัดเจน มีแนวโน้มว่าผ่านคนกลางมาไม่กี่มือ และใช้เวลาไม่นานนัก หรือมีการขนส่งที่ดี จะละเม็ดขาวที่ประมงพื้นบ้านจับเพิ่งขึ้นจากทะเล
จะเป็นประกายแวววาวเลยค่ะ

...

เปรียบเที่ยบ เต๋าเต้ย (จะละเม็ดเทา) จะละเม็ดขาว จะละเม็ดดำ

เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง

 คำอธิบายภาพ : pic59ed8b3d4b96759ed


ข้อมูล และภาพประกอบ

จาก อาหารปันรัก

และ  มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ