เสื้อมหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ

by Little Bear @22 ต.ค. 58 21:00 ( IP : 49...123 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
photo  , 640x771 pixel , 68,157 bytes.

เสื้อมหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ
สัญลักษณ์ของประชาชนชาวจะนะ
ที่ลุกขึ้นสู้กับทุนนิยม
...
พี่น้องจะนะช่วยกันสกรีน
เตรียมใส่ไปศาล
ใส่ไปแสดงตัวตน
...
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
พรุ่งนี้พุธ ๒๑ ตุลาคม ๕๘
ณ ศาลจังหวัดสงขลา
เวลา ๐๙:๐๐ น.
...
ประชาชนผู้ชุมนุม
ตกเป็นจำเลย
ถูกสลายการชุมนุม
ทั้งที่ชุมนุม โดยสงบ
...
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๔๕
ขณะไปขอยื่นหนังสือ
เพื่อให้รัฐบาล
ทบทวนการดำเนินโครงการ
ท่อส่งก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ไทย-มาเลเซีย
...
ปล. สนใจสั่งซื้อเสื้อ
รายได้สมทบทุน
อนุรักษ์ทรัพยากร
และดูแลบ้านเกิด
ทางกล่องข้อความนะคะ
แขนสั้น ๑๕๐ บาท
แขนยาว ๒๐๐ บาท
...
ขอบคุณ กำพล รวงข้าวฯ จิตตะนัง
ที่ช่วยออกแบลต้นฉบับ
ก่อนที่
Pondokk Bosham
จะมาปรับแต่งค่ะ