ชาวประมงจะนะตั้งธนาคารปูฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชน

by Little Bear @27 พ.ค. 57 09:40 ( IP : 49...130 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 400x300 pixel , 76,931 bytes.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวบ้านตำบลสะกอม อ.จะน. จ.สงขลา ร่วมตั้งธนาคารปูเพื่อขยายพันธุ์ปูทะเลให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณแนวชายฝั่ง หลังจากประสบปัญหาปูทะเลลดจำนวนลง ทำให้ต้องออกเรือไปหากินไกลและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เชื่อโครงการนี้จะช่วยฟื้นฟูความสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงให้กับแหล่งอาหารได้

วันนี้ (26 พ.ค.) ชาวบ้าน บ้านบ่อโชน หมู่ 7 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้มารวมตัวกันที่บริเวณริมทะเลในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลสะกอม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการธนาคารปู 1 ใน3 แห่ง เพื่อทำพิธีเปิดโครงการธนาคารปู แห่งแรกของหมู่บ้าน

 คำอธิบายภาพ : 557000006084702

โดยก่อนที่พิธีเปิดโครงการจะเริ่มขึ้น ตัวแทนชาวบ้านได้ตีเหลาะ หรือเกราะ เป็นสัญญาณเรียกให้ชาวบ้านทั้งหมดมารวมตัวกันที่หน้าโรงเพาะฟักปูทะเล จากนั้นจึงร่วมกันปล่อยแม่พันธุ์ปูทะเล กลับคืนสู่ท้องทะเลอีกครั้ง หลังจากนำแม่พันธุ์ปูที่กำลังมีไข่มาขังไว้ในกระชังเล็กๆ และเพื่อให้มันได้วางไข่จนเสร็จสิ้นตามกระบวนการธรรมชาติก่อนจะปล่อยหรือคืนแม่พันธุ์ปูให้กับชาวบ้านที่จับมันมา

 คำอธิบายภาพ : 557000006084703

นายอาหมัด หวังเหล็ง ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลกระชังปูไข่ในพื้นที่ ม.7 ต.สะกอม บอกว่า แม่พันธุ์ปูที่นำมาเพาะฟักได้มาจากชาวบ้านที่ออกเรือจับปูทะเล หากใครจับได้ปูไข่ก็จะนำมามอบให้กับธนาคารปู เพื่อนำแม่พันธุ์ปูทะเลที่กำลังมีไข่ไปปล่อยลงในกระชังริมชายฝั่ง รอประมาณ 2-3 วันให้แม่พันธุ์ปูทะเลวางไข่จนเสร็จจากนั้นจึงจะคืนแม่พันธุ์ปูให้กับชาวบ้านได้นำไปขาย หรืออาจจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลให้พวกมันได้ขยายพันธุ์ต่อไป

 คำอธิบายภาพ : 557000006084704

นายอาหมัด หวังเหล็ง ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลกระชังปูไข่ในพื้นที่ ม.7 ต.สะกอม

“เราคิดมานานแล้วว่าทำอย่างไรจะให้ปูทะเลมีจำนวนเพิ่มขึ้น ก่อนหน้านี้ได้ไปศึกษาดูงานหลายที่ ในที่สุดก็กลับมาเริ่มต้นร่วมกันทำโครงการ และน่าดีใจที่ชาวบ้านทุกคนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี”

นายอาหมัดกล่าวและว่า โครงการธนาคารปู ในพื้นที่บ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีอยู่ด้วยกัน 3 จุด อยู่ในพื้นที่หมู่ 7 สองจุด ส่วนอีกจุดอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 โดยชาวบ้านจะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบดูแล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักคือเพิ่มจำนวนปูทะเลให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตามบริเวณแนวชายฝั่งทะเล ชาวประมงพื้นบ้านจะได้ไม่ต้องออกเรือไปหากินไกลจากหมู่บ้าน อันจะช่วยลดต้นทุนในการทำประมงได้ โดยโครงการธนาคารปูของชาวบ้านตำบลสะกอม มีนักวิชาการจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

 คำอธิบายภาพ : 557000006084705

นายรอหีม สะอุ อดีตโต๊ะอิหม่ามตำบลสะกอม

ด้านนายรอหีม สะอุ อายุ 70 ปี อดีตโต๊ะอิหม่ามตำบลสะกอม กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ทำให้มีความหวังว่าท้องทะเลอ่าวไทย บริเวณอำเภอจะนะ จะกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเหมือนกับเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้

“ก่อนหน้านี้ปูทะเลมีเยอะมากๆ ออกเรือไปครั้งหนึ่งใช้เวลาไม่นานก็สามารถจับปูได้เกือบเต็มลำเรือ แต่เนื่องจากปูมีมากจึงมีแต่คนจับไม่มีใครช่วยกันอนุรักษ์ ระยะหลังปูทะเลก็มีจำนวนลดน้อยลงไป ชาวบ้านต้องออกไปหากินไกลขึ้น ลำบากมากขึ้น ผมหวังว่ากิจกรรมเล็กๆ นี้ จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับหมู่บ้านของเราได้อีกครั้งต่อจากนี้” นายรอหีม กล่าว

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์