ทะเลจะนะ จ.สงขลา แหล่งอาหารยามวิกฤต

by Little Bear @9 มิ.ย. 63 11:16 ( IP : 180...227 ) | Tags : วิดีโอ

ทะเลจะนะอันอุดมสมบูรณ์ แหล่งปลาที่ช่วยหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวหาดใหญ่ในยามวิกฤตินี้ อาจจะกำลังหายไปในอนาคตอันใกล้ จากโครงการ “จะนะเมืองก้าวหน้าแห่งอนาคต”


ที่มา Facebook