ธนาคารปูแห่งแรก “โดยชาวบ้านเพื่อแหล่งอาหารของอาเซียน” (ชมคลิป)

by Little Bear @27 พ.ค. 57 20:56 ( IP : 49...130 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 400x300 pixel , 76,931 bytes.

คลิกที่นี่เพื่อชมคลิปวีดิโอ

ขณะนี้ชาวประมงทั้งฝั่งทะเลอันดามัน และทะเลอ่าวไทยหลายกลุ่มเริ่มหันมาทำโครงการธนาคารปู หรือการเพาะฟักพันธุ์ปูทะเลก่อนปล่อยกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ หลังจากพบว่าในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา สัตว์น้ำที่เป็นแหล่งอาหารของประชาชนทั้งประเทศกำลังอยู่ในสภาวะลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุหลายประการ ทั้งการขยายตัวของจำนวนประชากร และการพัฒนาเครื่องมือประมงที่เน้นความทันสมัย สามารถจับสัตว์น้ำได้คราวละมากๆ ไม่เว้นทั้งสัตว์โตเต็มวัย และสัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งมีขนาดเล็ก

 คำอธิบายภาพ : 557000006123702

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด การบริโภคที่เกินความจำเป็น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งอาหารไม่สามารถฟื้นตัวตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ทัน แม้ภาครัฐจะมีมาตรการประกาศเขตหวงห้ามควบคุมไม่ให้มีการจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างใด

 คำอธิบายภาพ : 557000006123703

สัตว์น้ำที่มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดชนิดหนึ่งคือ ปูทะเล ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านยืนยันตรงกันว่า ก่อนหน้านี้มีปูทะเลให้จับขายได้อย่างไม่จำกัด ทั้งปูม้า ปูเสือ ปูดาว และปูดำ ซึ่งอาจจะสูญพันธุ์ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของผู้นิยมบริโภคปูไข่ “ธนาคารปู” เป็นเสมือนแนวทางเดียวที่พอจะมีหนทางยับยั้งวิกฤตการณ์นี้ได้ ในขณะที่หน่วยงานรัฐยังคงไม่สามารถกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ชาวบ้านในตำบลสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา จึงเป็นชาวประมงกลุ่มล่าสุดที่ลุกขึ้นมารวมกลุ่มกันป้องกันไม่ให้ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของประเทศ และของภูมิภาคอาเซียนนี้ ต้องถูกบันทึกไว้ว่าเป็นท้องทะเลที่ครั้งหนึ่งเคยมีปูทะเล และสัตว์น้ำมากมายหลายชนิด แต่เสียดายที่มันได้กลายเป็นอดีตไปเสียแล้ว

ติดตามเรื่องราวความพยายามของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ได้จากวิดีโอคลิปรายงานพิเศษชิ้นนี้

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์