ศาลฎีกาพิพากษา "ยกฟ้องผู้ชุมนุมจะนะ" กรณี ผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการท่อก๊าซถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมภายหลังสลายการชุมนุม

by gazza @31 ต.ค. 58 21:29 ( IP : 171...189 ) | Tags : คำพิพากษา , กิจกรรม

 คำอธิบายภาพ : 581021 ภาพโดย : วันชัย  พุทธทอง

สองสามีภรรยาวัยเกือบ ๘๐ ปี ส่งกำลังใจสู่กัน

ภายหลังฟังคำพิพากษา


จูเด็นถูกจับกุมข้อหา ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ


ขณะถูกจับกุมอายุ ๖๓ ปี

วันฟังคำพิพากษาศาลฎีกา หน้าศาลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

... กลุ่มผู้คัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

ถูกสลายการชุมนุมและถูกจับกุม


ขณะไปยื่นหนังสือเพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนขั้นตอนการดำเนิน โครงการท่อส่งก๊าซ โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ ไทย-เมาเลเซีย


เหตุเกิดเมื่อ วันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

บริเวณถนนจุติบุญสูงอุทิศ ทางเข้าโรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่  จัวหวัดสงขลา

โดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประชาชนผู้ชุมนุมไม่มีความผิดใดๆ ตามข้อกล่าวหา

ประเด็นสำคัญคือผู้ชุมนุม

ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ

เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  ๒๕๔๐

มาตรา ๔๔

รายละเอียดคำพิพากษาดังนี้
หน้า 1 คำอธิบายภาพ : P1

หน้า 2 คำอธิบายภาพ : P2

หน้า 3 คำอธิบายภาพ : P3

หน้า 4 คำอธิบายภาพ : P4

หน้า 5 คำอธิบายภาพ : P5

หน้า 6 คำอธิบายภาพ : P6

หน้า 7 คำอธิบายภาพ : P7

หน้า8 คำอธิบายภาพ : P8

หน้า 9 คำอธิบายภาพ : P9

หน้า 10 คำอธิบายภาพ : P10

หน้า 11 คำอธิบายภาพ : P11

หน้า 12 คำอธิบายภาพ : P12

หน้า 13 คำอธิบายภาพ : P13

หน้า 14 คำอธิบายภาพ : P14

หน้า 15 คำอธิบายภาพ : P15

หน้า 16 คำอธิบายภาพ : P16

หน้า 17 คำอธิบายภาพ : P17

หน้า 18 คำอธิบายภาพ : P18

หน้า 19 คำอธิบายภาพ : P19

หน้า 20 คำอธิบายภาพ : P20

หน้า 21 คำอธิบายภาพ : P21

หน้า 22 คำอธิบายภาพ : P22

หน้า 23 คำอธิบายภาพ : P23

หน้า 24 คำอธิบายภาพ : P24

หน้า 25 คำอธิบายภาพ : P25

หน้า 26 คำอธิบายภาพ : P26

หน้า 27 คำอธิบายภาพ : P27

หน้า 28 คำอธิบายภาพ : P28

หน้า 29 คำอธิบายภาพ : P29

หน้า 30 คำอธิบายภาพ : P30

หน้า 31 คำอธิบายภาพ : P31

หน้า 32 คำอธิบายภาพ : P32

หน้า 33 คำอธิบายภาพ : P33

หน้า 34 คำอธิบายภาพ : P34

หน้า 35 คำอธิบายภาพ : P35

หน้า 36 คำอธิบายภาพ : P36

หน้า 37 คำอธิบายภาพ : P37

หน้า 38 คำอธิบายภาพ : P38

หน้า 39 คำอธิบายภาพ : P39

หน้า 40 คำอธิบายภาพ : P40

หน้า 41 คำอธิบายภาพ : P41

หน้า 42 คำอธิบายภาพ : P42

หน้า 43 คำอธิบายภาพ : P43

หน้า 44 คำอธิบายภาพ : P44

หน้า 45 คำอธิบายภาพ : P45

หน้า 46 คำอธิบายภาพ : P46

หน้า 47 คำอธิบายภาพ : P47

หน้า 48 คำอธิบายภาพ : P48

หน้า 49 คำอธิบายภาพ : P49

หน้า 50 คำอธิบายภาพ : P50

หน้า 51 คำอธิบายภาพ : P51

หน้า 52 คำอธิบายภาพ : P52

หน้า 53 คำอธิบายภาพ : P53


ขอบคุณ: Asree Daeboh​ ที่ช่วยถ่ายภาพคำพิพากษาทั้งหมด จำนวน ๕๓ หน้า ค่ะ