อาหารปันรัก กับทะเลที่สมบูรณ์ของอำเภอจะนะ สงขลา

by Little Bear @14 ม.ค. 58 08:08 ( IP : 49...186 ) | Tags : กิจกรรม
 • photo , 720x960 pixel , 98,060 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 139,421 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 118,331 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 98,060 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,365 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,909 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,249 bytes.

ถ้าไม่มีทะเลที่สมบูรณ์ โครงการอาหารปันรัก ก็ไม่สามารถแบ่งปันอาหารคุณภาพดีให้ผู้บริโภคได้อย่างวันนี้ ขอขอบคุณชาวประมงพื้นบ้านที่แบกรับภาระในการดูแลรักษาทะเล...เชิญชวนผู้บริโภคมาช่วยกันด้วยนะคะ