บทเพลงของเรา (1) : เพลงไม่เอาท่อ และ เพลงมารวมกัน

by gazza @13 ม.ค. 58 23:30 ( IP : 171...69 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ , บทเพลงของเรา
photo  , 693x414 pixel , 81,222 bytes.

บทเพลงของเรา (1) บันทึกสด ไม่เอาท่อก๊าซ

เพลงไม่เอาท่อ (หนุ่ย หยาดน้ำค้าง)
เพลงมารวมกัน (ภู-เล)

ฟังเพลงได้ที่ soundcloud.com

โดย สหพันธ์ศิลปินเพื่อประชาชน  ภาคใต้

จาก  "เพลงชีวิตกับชาญวิทย์เพื่อนประชาชน"!--break--